Nationale Monumentenorganisatie

Op 18 december 2012 vormden een aantal grotere monumenten beherende organisaties ‘Stichting voorbereiding oprichting Nationale Monumentenorganisatie’, met het doel de krachten te bundelen en gesprekspartner te kunnen zijn voor de rijksoverheid die voornemens was een pakket van 34 rijksmonumenten af te stoten.

In de zomer van 2013 heeft het bestuur Anton Valk benoemd tot onafhankelijke voorzitter.

Nationale Monumentenorganisatie bestaat uit Vereniging Nationale Monumentenorganisatie, opgericht op 16 april 2014 en de daaraan gelieerde Stichting Monumenten Bezit (SMB), opgericht op 26 juni 2014.

Bestuur NMo

ir. A.J.M. (Anton) Valk CBE voorzitter (onafhankelijk)
drs. J.A. (Johan) Blom Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV
A.K.D. (Arno) Boon BOEi
dr. C.S.Th.J. (Carlo) Huijts Vereniging Hendrick de Keyser
mr. ing. P. (Peter) Stutvoet NV Monumenten Fonds Brabant
ir. P.A. (Peter) van den Tweel Geldersch Landschap en Kasteelen

Directeur
drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford

Bestuur SMB

Raad van Toezicht
drs. R.J. (Robert) Quarles van Ufford

Directeur
M.T.C. (Mark) van den Bos

Hier kunt u de statuten van NMo en SMB downloaden:
statuten NMo (PDF)
statuten SMB (PDF)