Nationale Monumentenorganisatie

December 2012 is de eerste stap gezet naar een Nationale Monumentenorganisatie (NMo). U kunt hier het visiedocument ‘Naar een Nationale Monumentenorganisatie’ (Pdf) bekijken.

Bestuursleden van de NMo:

  • Anton Valk, voorzitter
  • Arno Boon, BOEi (vice-voorzitter)
  • Johan Blom, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV (secretaris)
  • Peter Stutvoet, NV Monumenten Fonds Brabant (penningmeester)
  • Carlo Huijts, Vereniging Hendrick de Keyser
  • Peter van den Tweel, Vrienden der Geldersche Kasteelen

Heeft u vragen?

Mail naar: info@nationalemonumentenorganisatie.nl

Contactpersoon pers: Anton Valk, voorzitter

Plafond